zima fizyka


Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z fizyki przeznaczona jest dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz I liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Pytania testowe do olimpiady fizycznej przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pracującą w szkolnictwie od wielu lat. Ciekawe pytania, interesujące teksty sprawiają, że uczeń z przyjemnością rozwiązuje zadania, jednocześnie sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości związków chemicznych, pierwiastków, reakcji. Forma testu pomaga uczniom w zaznajomieniu się z tą, wykorzystywaną obecnie na każdym etapie nauczania, metodą sprawdzania wiedzy.

Olimpiada sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z fizyką. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.