zima fizyka

Fizyka - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z fizyki przeznaczona jest dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych pojęć związanych z fizyką. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1.   Wprowadzenie do fizyki:

 • wielkości fizyczne (skalarne i wektorowe);
 • jednostki (układ SI, wielokrotności i podwielokrotności);
 • pomiary;
 • graficzne przedstawienie wektora, wyznaczanie wektora wypadkowego;
 • interpretacja i analiza prostych wykresów zależności wielkości fizycznych.

2.   Właściwości i budowa materii:

 • zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne;
 • mieszaniny substancji;
 • atomy i cząsteczki;
 • oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • napięcie powierzchniowe;
 • stany skupienia;
 • gęstość ciał.

3.   Kinematyka:

 • względność ruchu;
 • tor ruchu, droga, przemieszczenie;
 • prędkość i szybkość;
 • ruch jednostajny;
 • ruch jednostajnie przyspieszony;
 • ruch zmienny.

4.   Dynamika:

 • pierwsza zasada dynamiki;
 • druga zasada dynamiki;
 • trzecia zasada dynamiki;
 • przykłady sił (ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu, tarcia);
 • spadek swobodny.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

Zakres tematyczny dla całej klasy 7 oraz:
1.   Termodynamika:

 • energia wewnętrzna;
 • temperatura;
 • sposoby przekazu ciepła (przewodnictwo, konwekcja, promieniowanie);
 • ciepło właściwe;
 • rozszerzalność temperaturowa ciał.

2.   Elektrostatyka:

 • sposoby elektryzowania ciał;
 • ładunek elektryczny, zasada zachowania ładunku elektrycznego;
 • pole elektryczne;
 • budowa atomu;
 • przewodniki, izolatory;
 • prawo Coulomba.

3.   Prąd elektryczny:

 • opór elektryczny;
 • napięcie i natężenie prądu elektrycznego;
 • obwody elektryczne;
 • domowa sieć elektryczna;
 • praca i energia prądu elektrycznego;
 • moc prądu elektrycznego.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA FIZYKA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności