sesja zimowa

Regulamin - sesja zimowa

1. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Sesja zimowa jest Olimpus.
2. Olimpiada ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w niej mają uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I-IV liceów ogólnokształcących. Przewiduje się przeprowadzenie testów z:

 • języka polskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i I-IV liceum ogólnokształcącego;
 • matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i I-IV liceum ogólnokształcącego;
 • języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i I-IV liceum ogólnokształcącego;
 • języka niemieckiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i I-IV liceum ogólnokształcącego;
 • języka hiszpańskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i I-III liceum ogólnokształcącego;
 • historii dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i I-III liceum ogólnokształcącego;
 • fizyki dla klas VII-VIII szkoły podstawowej;
 • chemii dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I-III liceum ogólnokształcącego;
 • przyrody dla klas IV szkoły podstawowej;
 • biologii dla klas V-VIII szkoły podstawowej i I-III liceum ogólnokształcącego;
 • geografii dla klas V-VIII szkoły podstawowej i I-III liceum ogólnokształcącego.

3. Uczestnictwo szkoły w poszczególnych olimpiadach należy zgłosić:

 • do 11-12-2023 r. - olimpiada z języka polskiego, matematyki;
 • do 12-12-2023 r. - olimpiada z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego;
 • do 13-12-2023 r. - olimpiada z przyrody, biologii, geografii, historii, chemii, fizyki;

wybierając jeden ze sposobów:

 • wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl;
 • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać faksem pod numer 22 517-16-51;
 • zadzwonić pod numer 22 517-16-50 i przekazać dane telefonicznie;
 • wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiad jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej olimpiady przedmiotowej.
4. Olimpiada odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniach:

 • 08-01-2024 r. - język polski;
 • 09-01-2024 r. - matematyka;
 • 10-01-2024 r. - język angielski;
 • 10-01-2024 r. - fizyka;
 • 11-01-2024 r. - język niemiecki;
 • 11-01-2024 r. - język hiszpański;
 • 11-01-2024 r. - historia;
 • 12-01-2024 r. - chemia;
 • 12-01-2024 r. - biologia;
 • 12-01-2024 r. - geografia;
 • 12-01-2024 r. - przyroda.

Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez organizatora i decydują o nich nauczyciele organizujący olimpiady.
5. Do zgłoszonej szkoły do dnia 04-01-2024 r. zostaną przesłane karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi. Pytania znajdować się będą w zalakowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Organizator Olimpiady w chwili rozpoczęcia zawodów w obecności zawodników. W przypadku braku przesyłki w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt telefoniczny.
6. Olimpiada jest testem jednokrotnego wyboru i polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych, na co przeznaczone jest:

 • 65 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne -  język polski, matematyka, fizyka, chemia, historia, przyroda, biologia, geografia;
 • 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne - język angielski, język niemiecki, język hiszpański.

7. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D, z których tylko jedna odpowiedź może być poprawna. Każdy uczeń przed olimpiadą otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. W tym przypadku zaznacza pole „brak odpowiedzi”.
8. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu olimpiady.
9. Kopertę z kartami odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia olimpiady należy odesłać do dnia 15-01-2024 r.
10. Szkolny Organizator Olimpiady jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Uczestnicy przynoszą na olimpiadę czarne lub niebieskie długopisy oraz kartkę do notatek. Zabrania się korzystania z kalkulatorów, telefonów komórkowych itp. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.
11. Olimpiada Sesja zimowa jest olimpiadą płatną. Każdy uczestnik olimpiady wnosi wpisowe w wysokości 15,00 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Olimpiady wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Olimpusa:

 • 14,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu od 8 do 49 uczestników;
 • 14,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady z danego przedmiotu powyżej 50 uczestników.

Każda olimpiada z poszczególnych przedmiotów rozliczana jest oddzielnie. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach, ponosi opłatę za każdą z nich. Otrzymuje zarazem za uczestnictwo w każdej olimpiadzie dyplom i/lub nagrodę.
Wpłaty należy dokonać do 15-01-2024 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

OLIMPUS
ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa
69 1140 2017 0000 4102 1008 0473

W tytule przelewu należy wpisać podany w protokole kod szkoły nadany w olimpiadzie oraz nazwę i dane adresowe szkoły.
Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiady i nagrody wewnętrzne.
12. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator olimpiady informuje, że faktyczna liczba startujących w olimpiadzie w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 11 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 50).
13. Zarazem organizator olimpiady informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w olimpiadzie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 49 uczestników), organizator olimpiady zastosuje wyższy upust. Nauczyciel ma możliwość odbicia dodatkowych kart pytań dla uczestników, którzy zgłosili się do olimpiady w ostatniej chwili. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi (w przesyłce znajduje się ich 20% więcej w stosunku do zgłoszenia).
14. Klucze odpowiedzi do zadań testowych zostaną opublikowane w archiwum testów 22-01-2024 r.
15. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 05-02-2024 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
16. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Sesja zimowa zostaną rozdane wśród uczniów z uwzględnieniem przedmiotów i klas niezależnie od liczby osób na danym miejscu:

 • Miejsce 1: Dyplom laureata I miejsca oraz nagroda książkowa;
 • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
 • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
 • Miejsca od 11: Dyplomy uznania.

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!
Ponadto każdy uczestnik olimpiady Olimpus, który łącznie ze wszystkich olimpiad w danej sesji zdobył 130 punktów (liceum ogólnokształcące kl. IV), 260 punktów (szkoła podstawowa kl. IV), 300 punktów (szkoła podstawowa kl. V, VI), 340 punktów (liceum ogólnokształcące kl. I, II, III) lub 380 punktów (szkoła podstawowa kl. VII, VIII), otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu Omnibusa oraz atrakcyjną nagrodę książkową.
17. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w olimpiadzie łącznie weźmie udział więcej niż 160 uczniów, a dla nauczycieli - dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiej, ponadprogramowej olimpiady.
18. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 04-03-2024 r. Reklamacje można składać do 31-05-2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności