zima przyroda

Przyroda - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z przyrody przeznaczona jest dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z przyrody sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień związanych z przyrodą i środowiskiem. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Pogoda i inne zjawiska przyrodnicze:

 • składniki pogody i przyrządy do ich pomiaru;
 • czytanie mapy pogody;
 • stany skupienia wody i ich przemiany;
 • obserwacje meteorologiczne;
 • przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku.

3.   Poznajemy świat organizmów:

 • pospolite organizmy;
 • organizmy samożywne i cudzożywne, podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, przystosowania do zdobywania pokarmu;
 • łańcuchy pokarmowe;
 • rośliny i zwierzęta domowe.

4.   Ciało człowieka:

 • składniki pokarmowe - rodzaje i funkcje oraz występowanie;
 • układ pokarmowy - budowa i funkcje;
 • układ krwionośny - budowa i funkcje, składniki krwi;
 • układ oddechowy - budowa, funkcje, wymiana gazowa;
 • układ ruchu - szkielet i mięśnie - budowa i funkcje.

5.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązane z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA BIOLOGIA I PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności