zima przyroda

Przyroda - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z przyrody przeznaczona jest dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z przyrody sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień związanych z przyrodą i środowiskiem. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

1.   Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2.   Orientacja w terenie:

  • przebieg linii widnokręgu, nazwy kierunków głównych;
  • wyznaczanie kierunków głównych za pomocą kompasu oraz kierunku północnego za pomocą gnomonu.

3.   Pogoda i inne zjawiska przyrodnicze:

  • składniki pogody i przyrządy do ich pomiaru;
  • czytanie mapy pogody;
  • stany skupienia wody i ich przemiany.

4.   Ja i moje otoczenie:

  • przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku.

5.   Poznajemy świat organizmów:

  • pospolite organizmy;
  • organizmy samożywne i cudzożywne, podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, przystosowania do zdobywania pokarmu.

6.   W teście mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej dostosowane do umiejętności ucznia. Test może mieć charakter wieloprzedmiotowy i mogą być powiązany z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA BIOLOGIA I PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.