zima historia

Historia - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z historii przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z historii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych wydarzeń historycznych Polski i świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Szkoła podstawowa: KLASA 4

 1. Materiał z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz:
 2. Czas w historii i jego obliczanie.
 3. Mieszko I, Dobrawa i chrzest Polski.
 4. Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski.
 5. Kazimierz Wielki - ostatni z Piastów.
 6. Jadwiga i Władysław Jagiełło oraz unia polsko-litewska.
 7. Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.
 8. Mikołaj Kopernik i krakowscy żacy.
 9. Jan Zamoyski - kanclerz i hetman.
 10. Bohaterowie wojen XVII wieku.
 11. Tadeusz Kościuszko - wódz insurekcji.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

 1. Materiał z klasy 4 szkoły podstawowej oraz:
 2. Ustrój i społeczeństwo starożytnych Aten.
 3. Polis spartańska i jej wojownicy.
 4. Wierzenia starożytnych Greków.
 5. Najważniejsze osiągnięcia kulturowe świata starożytnego.
 6. Imperium Aleksandra Wielkiego.
 7. Początki Rzymu i czasy republiki.
 8. Imperium rzymskie.
 9. Społeczeństwo starożytnego Rzymu.
 10. Osiągnięcia starożytnych Rzymian.
 11. Początki chrześcijaństwa i upadek Rzymu.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

 1. Materiał z klasy 5 szkoły podstawowej oraz:
 2. Rządy ostatnich Jagiellonów w państwie polsko-litewskim.
 3. Model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku.
 4. Kultura odrodzenia w Polsce.
 5. Unia lubelska.
 6. Rzeczpospolita - "państwo bez stosów".
 7. Demokracja szlachecka.
 8. Pierwsza wolna elekcja.
 9. Panowanie Stefana Batorego.
 10. "Wiek wojen" - wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku.
 11. Barok i sarmatyzm.

Szkoła podstawowa: KLASA 7

 1. Materiał z klasy 6 szkoły podstawowej oraz:
 2. Powstanie listopadowe.
 3. Wielka Emigracja.
 4. Wiosna Ludów w Europie.
 5. Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
 6. Wojna secesyjna.
 7. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
 8. Ekspansja kolonialna państw europejskich w XIX wieku.
 9. Nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe w XIX wieku.
 10. "Rewolucja moralna" 1861-1862.
 11. Powstanie styczniowe.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

 1. Materiał z klasy 7 szkoły podstawowej oraz:
 2. Główne decyzje konferencji Wielkiej Trójki (Teheran, Jałta, Poczdam).
 3. Skutki II wojny światowej.
 4. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej.
 5. Metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce.
 6. Działalność rządu RP na wychodźstwie.
 7. Polskie Państwo Podziemne.
 8. Polacy na frontach II wojny światowej.
 9. Polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w okresie II wojny światowej.
 10. Powstanie Warszawskie.
 11. Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

 1. Zakres materiału klasy 8 szkoły podstawowej oraz:
 2. Rewolucja neolityczna.
 3. Starożytna Mezopotamia.
 4. Starożytny Egipt.
 5. Izrael i Fenicja.
 6. Cywilizacje Indii i Chin.
 7. Demokracja ateńska.
 8. Starożytna Sparta.
 9. Wojny grecko-perskie.
 10. Imperium Aleksandra Wielkiego.
 11. Kultura starożytnej Grecji.
 12. Rzym w czasach republiki.
 13. Podboje rzymskie.
 14. Początki cesarstwa rzymskiego.
 15. Imperium Romanum.
 16. Osiągnięcia starożytnych Rzymian.
 17. Narodziny chrześcijaństwa.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

 1. Zakres materiału klasy 1 liceum oraz:
 2. Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki.
 3. Przemiany społeczno-gospodarcze w XVI wieku.
 4. Kultura i sztuka renesansu.
 5. Reformacja i kontrreformacja.
 6. Polityka międzynarodowa ostatnich Jagiellonów.
 7. Demokracja szlachecka.
 8. Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej.
 9. Społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku.
 10. Unia lubelska i ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
 11. Pierwsza wolna elekcja.
 12. Panowanie Stefana Batorego.
 13. Kultura i sztuka polskiego renesansu.
 14. Rewolucja angielska.
 15. Wojna trzydziestoletnia.
 16. Absolutyzm we Francji.
 17. Kultura baroku.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

 1. Zakres materiału klasy 2 liceum oraz:
 2. Kongres wiedeński i nowy porządek w Europie.
 3. Rewolucja przemysłowa.
 4. Nowe idee polityczne.
 5. Wiosna Ludów.
 6. System wiedeński na ziemiach polskich.
 7. Królestwo Polskie - ustrój, społeczeństwo, gospodarka, kultura.
 8. Powstanie listopadowe.
 9. Wielka Emigracja i konspiracja na ziemiach polskich.
 10. Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
 11. Kultura polska doby romantyzmu.
 12. Zjednoczenie Włoch.
 13. Zjednoczenie Niemiec.
 14. Wojna secesyjna.
 15. Podboje kolonialne w XIX w.
 16. Postęp naukowy i techniczny w XIX w.
 17. Idee i ruchy polityczne w II połowie XIX w.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA HISTORIA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności