zima geografia

Geografia - sesja zimowa

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z geografii przeznaczona jest dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz I-III liceum ogólnokształcącego i ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Olimpiada z geografii sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień z geografii oraz mapy świata. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.


Na każdym etapie edukacyjnym z geografii obowiązuje zasada kumulatywności wiedzy i umiejętności z poprzednich lat nauki zgodnie z podstawą programową. Oznacza to, że treści zawarte w zakresach tematycznych testów wcześniejszych, mogą wystąpić w testach późniejszych.

Szkoła Podstawowa: KLASA 5

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2. Mapa Polski:

 • mapa i skala - elementy mapy, znaki kartograficzne, skala i jej rodzaje,
 • odległości na mapie i w terenie,
 • ukształtowanie powierzchni na mapach,
 • wysokość bezwzględna i względna,
 • rodzaje map,
 • orientowanie mapy,
 • plan miasta.

3. Krajobrazy w Polsce:

 • cechy krajobrazu nadmorskiego (Pobrzeże Słowińskie),
 • cechy krajobrazu pojeziernego (Pojezierze Mazurskie),
 • cechy krajobrazu nizinnego (Nizina Mazowiecka),
 • cechy krajobrazu wielkomiejskiego (Warszawa),
 • cechy krajobrazu miejsko-przemysłowego (Wyżyna Śląska),
 • cechy krajobrazu rolniczego (Wyżyna Lubelska),
 • cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Szkoła Podstawowa: KLASA 6

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasie V.
2. Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie matematyczno-geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa:

 • pojęcia szerokości i długości geograficznej,
 • odczytywanie położenia matematyczno-geograficznego punktów na globusie i na mapie,
 • wyznaczanie położenia matematyczno-geograficznego punktów i obszarów na mapach w różnych skalach.

3. Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym:

 • ruch obrotowy i obiegowy; cechy i następstwa ruchów Ziemi,
 • budowa Układu Słonecznego,
 • ciała niebieskie,
 • miejsca wschodu i zachodu Słońca,
 • zmiany oświetlenia Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku,
 • związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi.

4. Środowisko przyrodnicze i ludność Europy:

 • położenie i ukształtowanie powierzchni Europy,
 • Islandia - położenie, środowisko przyrodnicze, atrakcje,
 • strefy klimatyczne Europy - zasięg i cechy charakterystyczne,
 • podział polityczny Europy.

Szkoła Podstawowa: KLASA 7

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasach V-VI.
2. Ludność i urbanizacja w Polsce.

Szkoła Podstawowa: KLASA 8

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV oraz geografii w klasach V-VII.
2. Afryka - środowisko przyrodnicze i gospodarka
3. Ameryka (Północna i Południowa) - środowisko przyrodnicze.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 1

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej.
2. Atmosfera.
3. Hydrosfera.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 2

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej oraz I klasie liceum.
2. Ludność i osadnictwo.

Liceum Ogólnokształcące: KLASA 3

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w szkole podstawowej oraz I i II klasie liceum.
2. Ludność i urbanizacja w Polsce.

 

KARTA ZGLOSZENIOWA GEOGRAFIA I PRZYRODA

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa

olimpus@olimpus.edu.pl
Telefon: 22 517-16-50
Faks: 22 517-16-51

Obserwuj nas

meta facebook

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności